Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapewnienie gorącego posiłku w ramach realizacji projektu „Aktywna przemiana" – II postępowanie

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: [...]

Zapewnienie gorącego posiłku w ramach realizacji projektu „Aktywna przemiana".

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: [...]

„Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 6 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 50 osób - uczestników projektu „Z Rodziną najlepiej".

„Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 6 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 50 osób - uczestników projektu „Z Rodziną najlepiej" – zamówienie uzupełniające" [...]

„Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 6 dniowego wyjazdu rodzin na terenie Polski dla 50 osób - uczestników projektu „Z Rodziną najlepiej"

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  [...]

Zapewnienie gorącego posiłku w ramach realizacji projektu „Opieka na plus” – II etap

Link do postępowania - Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6a72565a-a268-11ed-9236-36fed59ea7dd [...]

ZAPEWNIENIE W 2023 ROKU GORĄCEGO POSIŁKU ŚWIADCZENIOBIORCOM OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daee33-c62c-4b85-100a-0600107fb8ab [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłoszenie Nr ref. MCPS/ZO/06A/2020 z dnia 26.11.2020 r. ZAMÓWIENIE NA: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych ZAMAWIAJĄCY: Miejskie [...]

Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz ...

Nazwa postępowania – „Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych w okresie od dnia 12.10.2020 roku [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie nr MCPS/PP/01/2020 z dnia 10.09.2020r. ZAMÓWIENIE NA: Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM [...]

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych w okresie od dnia 01.09.2020 roku do dnia [...]

Zapytanie ofertowe: Oferta na zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 6 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 30 osób (+/- 2 osoby) – uczestników projektu: „Droga do przemiany”.

Zapytanie ofertowe: Oferta na zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 6 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 30 osób (+/- 2 osoby) – uczestników projektu: „Droga do przemiany”.Wykaz dokumentów: [...]

Komunikat

[...]

Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych.

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłoszenie Nr ref. MCPS/ZO/03/2020 z dnia 05.03.2020 r. ZAMÓWIENIE NA: Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie [...]

PRZETARG USTNY (AUKCJA) SAMOCHODU OSOBOWEGO

PRZETARG USTNY (AUKCJA) SAMOCHODU OSOBOWEGO Ogłoszenie - Znak sprawy: (Nr ref. MCPS/KLSM/ 01/2020) – z dnia 04.03.2020 r. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Master o nr rej. EPA 75KR, rok produkcji 2005 [...]

ZAMÓWIENIE NA - przygotowanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji Pt: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłoszenie Nr ref. MCPS/ZO/01a/2020 z dnia 13.02.2020 r. ZAMÓWIENIE NA - przygotowanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU–DOSTAWY

Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 05.11.2019 r. ZAMÓWIENIE NA: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 24.10.2019 r. ZAMÓWIENIE NA: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób [...]

Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych w okresie od dnia 15.10.2019 roku do dnia 30.06.2020 roku.

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych w okresie od dnia 15.10.2019 roku do dnia [...]

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Świadczenie obsługi prawnej w formie indywidualnych konsultacji prawnych w zakresie ogólnej pomocy prawnej (szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, pracy, cywilnego, karnego i administracyjnego) odpowiadającej [...]

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie grupowych zajęć ruchowych ogólnorozwojowych w okresie od dnia 01.10.2019 roku do dnia 31.12.2021 roku

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie grupowych zajęć ruchowych ogólnorozwojowych w okresie od dnia 01.10.2019 roku do dnia 31.12.2021 roku w związku z realizacją projektu pn. „Nie ma jak rodzina… – [...]

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej do realizacji zajęć indywidualnych oraz grupowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Nie ma jak rodzina… – pabianicki program usług wspierających”

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej do realizacji zajęć indywidualnych oraz grupowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Nie ma jak rodzina… – pabianicki program usług wspierających”Wykaz doku [...]

Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych w okresie od dnia 01.10.2019 roku do dnia 30.06.2020 roku

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych w okresie od dnia 01.10.2019 roku do dnia [...]

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie obsługi prawnej w formie indywidualnych konsultacji prawnych w zakresie ogólnej pomocy prawnej

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie obsługi prawnej w formie indywidualnych konsultacji prawnych w zakresie ogólnej pomocy prawnej (szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, pracy, cywilnego, karnego i administracyjnego) odpowiadającej na [...]

Świadczenie usługi transportu autokarowego „tam i z powrotem” oraz obsługi autokarowej na miejscu podczas pobytu, w związku z realizacją przez Zamawiającego wyjazdu warsztatowego dla 120 osób (kadra + podopieczni)

"Świadczenie usługi transportu autokarowego „tam i z powrotem” oraz obsługi autokarowej na miejscu podczas pobytu, w związku z realizacją przez Zamawiającego wyjazdu warsztatowego dla 120 osób (kadra + podopieczni)" [...]

Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 120 osób – uczestników projektu: „Nie ma jak rodzina … - pabianicki program usług wspierających”

Przetarg nieograniczony pn. Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 120 osób – uczestników projektu: „Nie ma jak rodzina … - pabianicki program usług wspierających” [...]

WYKAZ IMIENNY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO URZĘDNICZE inspektor w Wydziale Administracji i Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

WYKAZ IMIENNY KANDYDATÓWUBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO URZĘDNICZEinspektor w Wydziale Administracji i ŚwiadczeńMiejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach [...]

metryczka