OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU–DOSTAWY

Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 05.11.2019 r.

ZAMÓWIENIE NA:

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób niepełnosprawnych"

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7 Regon: 473215122, NIP: 7311875388

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg pisemny nieograniczony

RODZAJ PRZETARGU: dostawa

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: powyżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2019 godz. 09:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice, Sekretariat, II piętro (w tytule znak postępowania: MCPS/PP/02/2019)

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice jako jednostka podległa Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (498kB) pdf

SWIZ SAMOCHÓD (540kB) pdf

ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (89kB) word

ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ 07.11.2019 ZMIANA - opis_przedmiotu zamówienia (89kB) word

ZAŁACZNIK NR 1a do SIWZ - projekt logo (850kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ -oświadczenie brak podstaw do wykluczenia (52kB) word

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ -wzór umowy (90kB) word

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - informacja o grupie kapitałowej (41kB) word

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - formularz ofertowy (47kB) word

ZAŁĄCZNIK NR 5a do SIWZ - do formularz ofertowy propozycja wykonawcy (89kB) word

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ 07.11.2019 ZMIANA - do formularz_ofertowy propozycja wykonawcy (90kB) word


07.11.2019 ODPOWIEDZI NA PYTANIA (668kB) pdf

Informacje o ofertach (332kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania (365kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Grzejszczak (5 listopada 2019)
Opublikował: Tomasz Grzejszczak (5 listopada 2019, 14:09:04)

Ostatnia zmiana: Tomasz Grzejszczak (14 listopada 2019, 13:16:38)
Zmieniono: dodanie załącznika: ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319