Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 65)

Data: 2020-08-06 11:16:05
Autor: Krzysztof Cichy

19/2020

Dodano plik Zarządzenie nr 19/2020


Data: 2020-06-03 11:40:23
Autor: Przemysław Jagieła

18/2020

Zmiana pliku zarządzenia


Data: 2020-05-28 14:15:12
Autor: Przemysław Jagieła

14/2020

Korekta zarządzenia.


Data: 2020-05-21 11:45:53
Autor: Przemysław Jagieła

Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych.

Dodano załączniki: Protokół 1/2020 z posiedzenia Komisji Ogłoszenie o wyniku postępowania


Data: 2020-03-12 15:13:45
Autor: Przemysław Jagieła

PRZETARG USTNY (AUKCJA) SAMOCHODU OSOBOWEGO

Dodano załącznik: Protokół z przeprowadzonej aukcji na sprzedaż samochodu


Data: 2020-03-12 15:03:56
Autor: Przemysław Jagieła

Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych.

Dodano załączniki: Protokół 1/2020 z posiedzenia Komisji Ogłoszenie o wyniku postępowania


Data: 2020-03-12 14:57:14
Autor: Przemysław Jagieła

PRZETARG USTNY (AUKCJA) SAMOCHODU OSOBOWEGO

Zmiana godziny wniesienia wadium


Data: 2020-03-04 11:03:54
Autor: Przemysław Jagieła

PRZETARG USTNY (AUKCJA) SAMOCHODU OSOBOWEGO

Dodano galerię z zdjęciami samochodu pod linkiem: "Załącznik nr 4 - ZDJĘCIA SAMOCHODU"


Data: 2020-03-04 10:13:56
Autor: Przemysław Jagieła

ZAMÓWIENIE NA: Dostawa materiałów i środków czystości dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych

dodanie dwóch załączników: 27.02.2020 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT, 27 02.2020 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Data: 2020-02-27 13:41:46
Autor: Tomasz Grzejszczak

1

Zmiana w sekcji "Kogo"


Data: 2020-02-24 14:26:07
Autor: Tomasz Grzejszczak

Data: 2020-02-20 14:11:56
Autor: Tomasz Grzejszczak

Data: 2020-02-20 13:59:56
Autor: Tomasz Grzejszczak

Data: 2020-02-20 13:54:52
Autor: Tomasz Grzejszczak

Data: 2020-02-20 13:53:46
Autor: Tomasz Grzejszczak

Data: 2020-02-20 13:46:19
Autor: Tomasz Grzejszczak

Data: 2020-02-20 13:36:43
Autor: Tomasz Grzejszczak

ZAMÓWIENIE NA - przygotowanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji Pt: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Centrum Seniora w Pabianicach, ul. Konopnickiej 39, 95-200 Pabianice jako jednostka podległa Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice.


Data: 2020-02-13 13:24:54
Autor: Przemysław Jagieła

Świadczenie usługi wynajmu lokalu na potrzeby realizacji projektu pn. „Droga do przemiany”

Dodano: informacja z sesji otwarcia ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania.


Data: 2020-02-13 09:09:11
Autor: Przemysław Jagieła

Data: 2020-02-11 12:17:15
Autor: Przemysław Jagieła
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 65)