OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 24.10.2019 r.

ZAMÓWIENIE NA:

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób niepełnosprawnych"

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7 Regon: 473215122, NIP: 7311875388

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg pisemny nieograniczony

RODZAJ PRZETARGU: dostawa

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: powyżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.10.2019 godz. 12:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice, Sekretariat, II piętro (w tytule znak postępowania: MCPS/PP/02/2019)

MIEJSCE REALZIACJI ZAMOWIENIA: Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice jako jednostka podległa Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SAMOCHÓD (490kB) pdf

SIWZ MCPS SAMOCHÓD DLA WTZ (534kB) pdf

ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (386kB) pdf

ZAŁACZNIK NR 1a do SIWZ - projekt logo (850kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ -oświadczenie brak podstaw do wykluczenia (290kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ oświadczenie_brak podstaw do wykluczenia - wersja edytowalna (47kB) word

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ -wzór umowy (555kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - informacja o grupie kapitałowej (333kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ informacja o grupie_kapitałowej - wersja edytowalna (41kB) word

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - formularz ofertowy (395kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ POPRAWIONY- formularz ofertowy (395kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ POPRAWIONY formularz ofertowy - wersja edytowalna (47kB) word

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ - do formularz ofertowy propozycja wykonawcy (398kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ formularz ofertowy_propozycja wykonawcy - wersja edytowalna (90kB) word


Odpowiedzi na pytania 1 (461kB) pdf


Informacje o ofertach (154kB) pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (132kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Tomasz Grzejszczak (24 października 2019)
Opublikował: Tomasz Grzejszczak (24 października 2019, 08:58:34)

Ostatnia zmiana: Tomasz Grzejszczak (31 października 2019, 13:05:16)
Zmieniono: Dodanie załączników: informacje o ofertach i ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556