OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie nr MCPS/PP/01/2020 z dnia 10.09.2020r.

ZAMÓWIENIE NA:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7 Regon: 473215122, NIP: 7311875388

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg pisemny nieograniczony

RODZAJ PRZETARGU: usługa

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: powyżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.09.2020 godz. 11:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice, Sekretariat, II piętro (w tytule znak postępowania: MCPS/PP/01/2020)

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: CENTRUM SENIORA, ul. Konopnickiej 39, 95-200 Pabianice jako jednostka podległa Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (943kB) pdf

SIWZ1 (587kB) pdf

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia (47kB) word

2 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ_-oświadczenie spełnienie warunków (18kB) word

3 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY1 (61kB) word

4 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ -_zobowiązaniepodmiotu trzeciego (34kB) word

5 ZAŁĄCZNIK NR 5 -Projekt Budowlano-Wykonawczy (8192kB) pdf

6 ZAŁĄCZNIK NR 6 -STWiOR (561kB) pdf

7 ZAŁĄCZNIK NR 7 -NAWADNIANIE (80kB) pdf

8 ZAŁĄCZNIK NR 8 - Projekt budowlany - branża elektryczna (258kB) pdf

8A ZAŁĄCZNIK NR 8A - Projekt Mapa lini oświetleniowej (3225kB) pdf

9 ZAŁĄCZNIK NR 9 -PRZEDMIAR ROBÓT (187kB) pdf

10 ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ -_WZÓR UMOWY 1 (51kB) word

10a ZAŁĄCZNIK NR 10a DO SIWZ - WZÓR UMOWY (12kB) word

10b ZAŁĄCZNIK NR 10b DO SIWZ - WZÓR UMOWY (13kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (153kB) pdf

9a ZAŁĄCZNIK NR 9 -PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO (110kB) pdf

11 21.09.2020 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (641kB) pdf

05.10.2020 informacja z otwarcia ofert szt 1 (177kB) pdf

05.10.2020 informacja z otwarcia ofert szt 2 (78kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania (369kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Norbert Szewczyk (10 września 2020)
Opublikował: Tomasz Grzejszczak (10 września 2020, 08:36:34)

Ostatnia zmiana: Tomasz Grzejszczak (14 października 2020, 12:28:13)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 729