Zarządzenia p.o.Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach