Zarządzenie nr 15/2021p.o. Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicachz dnia 28 maja 2021w sprawie zmiany terminu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnić inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Głównego Księgowego i przedstawienia ich do zatwierdzenia p.o. Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Zarządzenie nr 15/2021
p.o. Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
z dnia 28 maja 2021


w sprawie zmiany terminu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnić inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Głównego Księgowego i przedstawienia ich do zatwierdzenia p.o. Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Zarządzenie 15/2021 (226kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Cegiełka
Opublikował: Tomasz Grzejszczak (28 maja 2021, 15:39:11)
Podmiot udostępniający: Ewa Sar

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100