Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
rejestr zmian informacji

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data: 2020-10-14 12:28:13
Autor: Tomasz Grzejszczak
Dodano: 05.10.2020 informacja z otwarcia ofert szt 1 05.10.2020 informacja z otwarcia ofert szt 2
Data: 2020-10-05 12:46:50
Autor: Przemysław Jagieła
Poprawiono literówkę w nazwie dokumentu: 9a ZAŁĄCZNIK NR 9 -PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Data: 2020-09-21 11:14:45
Autor: Przemysław Jagieła
dodano dokumenty: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 9a ZAŁĄCZNIK NR 9 -PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIA ZEWNĘTZRNEGO, 11 21.09.2020 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Data: 2020-09-21 11:04:49
Autor: Przemysław Jagieła
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »