Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnych oraz w grupach zajęć wyrównawczych (korepetycji) oraz kursu z przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych.
rejestr zmian informacji

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-09-03 12:04:02
Autor: Tomasz Grzejszczak
Dodanie informacji z sesji otwarcia ofert
Data: 2020-08-31 14:39:19
Autor: Tomasz Grzejszczak
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »