Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

ZAMÓWIENIE NA - przygotowanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji Pt: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”
rejestr zmian informacji

zmiana błędnego załącznika
Data: 2020-02-20 14:11:56
Autor: Tomasz Grzejszczak
błędny załącznik
Data: 2020-02-20 13:59:56
Autor: Tomasz Grzejszczak
błędny link do załącznika
Data: 2020-02-20 13:54:52
Autor: Tomasz Grzejszczak
błędny link do załącznika
Data: 2020-02-20 13:53:46
Autor: Tomasz Grzejszczak
dodane załączników: protokół z otwarcia ofert, protokół z unieważnienia postępowania
Data: 2020-02-20 13:46:19
Autor: Tomasz Grzejszczak
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Centrum Seniora w Pabianicach, ul. Konopnickiej 39, 95-200 Pabianice jako jednostka podległa Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice.
Data: 2020-02-13 13:24:54
Autor: Przemysław Jagieła
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »